Nyheds RSS
Kontakt
Rapportering
Udskriv
English
top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode.
Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Oversigt over lodsfritagelsesbeviser/PEC

Gebyr for kontrol med indehaveren af et lodsfritagelsesbevis. Se her:

For årlig kontrol med, om indehaveren af et lodsfritagelsesbevis opretholder sine kvalifikationer, betaler indehaveren et årligt gebyr forud for det pågældende år.

Faktura vedr. opkrævning af det årlige gebyr fremsendes i begyndelse af året.
Fakturaen er udarbejdet pba. oplysninger fra listen over gyldige lodsfritagelsesbeviser pr. primo januar måned det pågældende år.

Man bør derfor inden udløbet af december måned indsende oplysninger til Søfartsstyrelsen om, hvorvidt et lodsfritagelsesbevis skal være gældende i det nye år.

Nye tiltag for at effektivisere Lodsmarkedet

Lodsloven er blevet ændret med henblik på at effektivisere lodsmarkedet. Som opfølgning på ændringerne udsteder Søfartsstyrelsen nye regler pr. 1. januar 2015, som kan findes under regelgrundlag/love og bekendtgørelser.

Flowchart over regler for lodsning

Få et hurtigt overblik over generelle og specifikke regler for lodsning i dansk territorialfarvand på disse flowchartsSeneste manglende efterlevelser af IMO rekommandation
Rute Tango
Flagstat Skibsnavn Dybgang IMO nr.
 
Kort gældende pr. 1.12.2012 (For større kort, klik på kortet)
 
Krav til at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis i de enkelte lodsnings-/sejladsområder, herunder en Kategori A, B og C inddeling af områderne kan ses her
 
Søfartsstyrelsen     Fjordvænget 30     4220 Korsør     Tlf: 7219 6000     Fax: 7219 6001           EAN nr: 5798000023000