Nyheds RSS
Kontakt
Rapportering
Udskriv
English
top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode.
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Reglerne om opnåelse af lodscertifikat findes i lodslovens §11 og §12 og bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Sådan gør du:

• Udfyld ansøgningsskemaet om lodscertifikat med minimum alle obligatoriske felter.

• Vedhæft den krævede dokumentation.

• Vedhæft dokumentation for udførte sejladser i lodsaspirantperioden (krav ifølge bekendtgørelsens bilag 3).

• Hvis foto er indsendt ifm. ansøgning om lodsaspirant id-kort, er billedet lagret i Søfartsstyrelsens database, og vedhæftning er dermed ikke krævet.

• Hvis signatur er indsendt ifm. ansøgning om lodsaspirant id-kort, er signaturen lagret i Søfartsstyrelsens database, og vedhæftning er dermed ikke krævet.

• Når ansøgningsskemaet og den krævede dokumentation er modtaget og godkendt af Søfartsstyrelsen, kan tid og sted for afholdelse af egnethedsprøve arrangeres.

• På baggrund af godkendt ansøgning og bestået egnethedsprøve udstedes lodscertifikat til ansøgeren.

• Certifikatet sendes til det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet, til lodseriets videre foranstaltning.

• Faktura for Søfartsstyrelsens ydelse sendes til det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet.

Lodscertifikatet er gyldigt i 5 år fra udstedelsesdato og gælder for de områder, der er ansøgt om og tildelt.

Når nye områder er opnået på baggrund af aspirantperiode og lodsegnethedsprøver, skal de efter ansøgning/anmodning påføres lodscertifikatet.

Statistik for det enkelte sejladsområde opgøres pr. den dato, området er tildelt, og 1 år frem (ifølge kravene til sejladshyppighed).

Datoen for udstedelse og udløb af et lodscertifikat følger det sidst tildelte område, men udløbsdato for tidligere tildelte områder regnes fra datoen for tildeling af området.

Søfartsstyrelsen     Fjordvænget 30     4220 Korsør     Tlf: 7219 6000     Fax: 7219 6001           EAN nr: 5798000023000