Nyheds RSS
Kontakt
Rapportering
Udskriv
English
top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode.
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Reglerne om opnåelse af lodsaspirant id-kort findes i lodsloven og bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

 
Såfremt du er tilknyttet et lodseri skal dit lodseri ansøge om lodsaspirant id-kort via lodsrapporterings systemet.

Såfremt du ikke er tilknyttet et lodseri skal du ansøge om lodsaspirant id-kort via Virk.dk.

Sådan gør du :
 

Udfyld ansøgningsskemaet om lodsaspirant id-kort med minimum alle obligatoriske felter.

• Vedhæft følgende dokumentation: sønæringsbevis, bevis som skibsfører / uddannelse /
erfaring, sundhedsbevis.

• Vedhæft digitalt foto (digitalt foto i høj opløsning vedhæftes).

• Vedhæft signatur (uploades som fil, hvor underskriften er skrevet tydeligt med sort pen).

• Søfartsstyrelsen behandler ansøgningen, når ansøgningsskemaet med fyldestgørende data,
foto og signatur er modtaget.

• Hvis kravene til ansøgningen er opfyldt, udstedes lodsaspirant id-kort til ansøgeren.

• Id-kortet sendes til ansøger eller til det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet, til lodseriets
videre foranstaltning.

• Faktura for Søfartsstyrelsens ydelser sendes til ansøger eller det lodseri, som ansøgeren er
tilknyttet.

Lodsaspirant id-kortet er gyldigt i 1 år og gælder de områder, der er ansøgt om og tildelt.

Der kan ansøges om nyt lodsaspirant id-kort gældende for yderligere områder.

Tildeling af nye områder gælder 1 år fra datoen for tildeling. Dvs. datoen for udstedelse og udløb af et lodsaspirant id-kort følger det sidst tildelte område, men udløbsdato for tidligere tildelte områder regnes fra datoen for tildeling af området.

Søfartsstyrelsen     Fjordvænget 30     4220 Korsør     Tlf: 7219 6000     Fax: 7219 6001           EAN nr: 5798000023000