Nyheds RSS
Kontakt
Rapportering
Udskriv
English
top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode.
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Gebyr for kontrol med indehaveren af et lodsfritagelsesbevis

Gebyr for kontrol med indehaveren af et lodsfritagelsesbevis.

For årlig kontrol med, om indehaveren af et lodsfritagelsesbevis opretholder sine kvalifikationer, betaler indehaveren et årligt gebyr forud for det pågældende år.

Faktura vedr. opkrævning af det årlige gebyr fremsendes i begyndelse af året.
Fakturaen er udarbejdet pba. oplysninger fra listen over gyldige lodsfritagelsesbeviser pr. primo januar måned det pågældende år.

Man bør derfor inden udløbet af december måned indsende oplysninger til Søfartsstyrelsen om, hvorvidt et lodsfritagelsesbevis skal være gældende i det nye år.

Der skal derfor gøres opmærksom på reglerne i §7 og § 8 i bekendtgørelse nr. 1344 Bekendtgørelse om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier.

§ 7. For årlig kontrol med, om indehaveren af et lodsfritagelsesbevis opretholder sine kvalifikationer, betaler indehaveren et årligt gebyr forud for det pågældende år.

§ 8. Ved for sen eller manglende betaling for ydelser omfattet af denne bekendtgørelse kan Søfartsstyrelsen pålægge et rykkergebyr på 94,00 kr. for hver udstedt rykker.

Stk. 2. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og kan forrentes med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

 

Søfartsstyrelsen     Fjordvænget 30     4220 Korsør     Tlf: 7219 6000     Fax: 7219 6001           EAN nr: 5798000023000